קיבלתי שני דו"חות חניה על אותה עבירה? מה אני יכול לעשות?

קיבלתי שני דו"חות חניה על אותה עבירה? מה אני יכול לעשות?

פעמים רבות נתקלנו בסיטואציה הזו מצד המשתמשים, ולתשובה המתבקשת, קודם כל והכי חשוב, יש לבדוק מי הנפיק את הדו"ח.
בעוד שלפי נהלי המשטרה, שוטר נדרש "להתאפק" שעתיים בין דו"ח לדו"ח (ע"פ 735/06 רן גרייצרשטיין נ' מדינת ישראל),
פקח עירוני נדרש לרוב להמתין עד ליום שלמחרת (חלוף חצות- 24:00) טרם הנפקת דו"ח נוסף לאותו רכב.

 על דו"חות כאלו, רצוי וניתן לערער.